U bent hier

Jeugd-ggz

Deze pagina is bijgewerkt op 1 november 2017

Gemeenten kopen jeugd-ggz tot eind 2017 in met de dbc-systematiek. Vanaf 1 januari 2018 kan dat niet meer. Alle DBC’s worden administratief afgesloten. Ook basis-ggz-trajecten die worden gefactureerd met het JW321-bericht, moeten worden afgesloten. Voor de bekostiging en administratieve afhandeling van jeugd-ggz-trajecten gebruiken gemeenten vanaf 1 januari 2018 een van de uitvoeringsvarianten voor Wmo en Jeugdwet.

Landelijke afspraken en ondersteunende publicaties

De Wegwijzer Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvarianten geeft een overzicht van de landelijke afspraken en ondersteunende publicaties over het verandertraject van DBC naar uitvoeringsvarianten. Deze wegwijzer is met name bedoeld voor gemeenten en aanbieders.

Wat moeten gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers doen?

De acties die gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers kunnen ondernemen voor deze overstap staan in de checklist van GGZ Nederland en VNG:

Hard afsluiten DBC’s: instructies en validatieregels voor softwareaanpassingen

Softwareleveranciers van gemeenten en aanbieders moeten de software voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en facturatieproces. Vanaf 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van het factuur- en declaratieberichtenpaar JW321-JW322. Dit geldt ook voor trajecten voor basis-ggz waarvoor nu nog het JW321-bericht gebruikt wordt. Raadpleeg hier het protocol voor:

Productcodes en productcategorieën

Instapmomenten: terugvalscenario

  • VNG en GGZ Nederland hebben een fall-back-scenario ontwikkeld. In dit scenario wordt aangeraden dat gemeenten en regio's die per 1 januari 2018 nog niet kunnen overstappen dit per april of juli 2018 doen.
  • Overstappen op een ander moment dan 1 januari 2018 heeft consequenties voor gemeenten en aanbieders. 
  • Indien de gemeenten en regio’s wel klaar zijn voor een overstap per 1 januari, maar een aanbieder niet, dan wordt voor elke individuele situatie een geschikt overstapmoment voor de aanbieder bepaald. In deze situatie gelden niet de vaste instapmomenten van 1 april en 1 juli.

Wat betekent instappen per 1 april of 1 juli?

  1. De DBC-systematiek en het werken met het JW321-bericht moeten sowieso per 31 december 2017 beëindigd worden. Ook wanneer een regio en aanbieder besluiten op per 1 april of 1 juli in te stappen.
  2. Tot het moment van starten met uitvoeringsvarianten maken regio en aanbieder geen gebruik van het berichtenverkeer voor jeugd-ggz.
  3. Het berichtenverkeer wordt met terugwerkende kracht ingehaald vanaf het moment van instappen. Hierover verschijnt 1 december 2017 een Protocol herstarten berichtenverkeer.
  4. Aanbieders moeten in de overbruggingsperiode wel de geleverde zorg registreren. Hiervoor is de Basisset Gegevenselementen van GGZ-Nederland beschikbaar.
  5. Mogelijk is bevoorschotting van aanbieders nodig omdat die anders in de overbruggingsperiode in financiële problemen kunnen raken. De bevoorschotting moet achteraf weer verrekend worden. Zorgcontinuïteit en de continuïteit van aanbieders heeft prioriteit.
  6. De administratieve lasten nemen toe door het later instappen op een uitvoeringsvariant.

Voorschot

VNG adviseert gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz afspraken te maken over voorschotten als ze niet op 1 januari 2018 gereed zijn voor het overstappen op een uitvoeringsvariant. Later overstappen op een uitvoeringsvariantheeft impact op het factureren van geleverde zorg. Dit kan jeugdzorgaanbieders in financiële problemen brengen. Daarom is het belangrijk van te voren af te spreken dat aanbieders worden bevoorschot. Aanbieders kunnen zelf contact opnemen met de gemeenten waarmee ze een contract hebben als zij bevoorschot willen worden.

Basisset Gegevenselementen voor aanbieders

GGZ Nederland heeft de Basisset gegevenselementen jeugd-ggz 2018 gepubliceerd. Deze set is voor aanbieders van jeugd-ggz. Hij beschrijft de gegevenselementen die aanbieders dienen vast te leggen voor de jeugd-ggz voor toewijzing, facturatie, verantwoording en interne bedrijfsvoering. De gegevenselementen kunnen ook worden gebruikt voor het berichtenverkeer iJw.

Webinar

In het webinar Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvarianten bespreekt Zorginstituut Nederland de consequenties van het beëindigen van de DBC-systematiek voor het berichtenverkeer iJw en het aanpassen van de software van gemeenten en aanbieders. In deze presentatie is een planning voor 2017 opgenomen.

VNG bespreekt de overstap door de gemeente op een andere bekostigingsvorm voor jeugd-ggz, die meer in lijn is met de andere vormen van jeugdhulp.

2017

Afspraken en informatie geldig tot en met 2017 over de administratieve afhandeling van de DBC's tot en met 31-12-2017: