U bent hier

Jeugd-ggz

Deze pagina is bijgewerkt op 15 september 2017

Tot en met 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Dit is bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Alle gemeenten en jeugdzorgregio’s moeten per 2018 overstappen naar één van de drie uitvoeringsvarianten.

Stand in het land

VNG en GGZ Nederland hebben de afgelopen zomer een kort onderzoek laten uitvoeren over de stand van zaken in de jeugdzorgregio’s. Nog niet alle regio’s waren toen al goed opgestart met het traject van het beëindigen van de DBC-systematiek en het JW321-bericht en het overstappen op een uitvoeringsvariant. Ook aan de kant van de aanbieders werd verwacht dat niet iedereen per 1 januari 2018 klaar zal zijn.

Instapmomenten

Om de verwachte toename van administratieve lasten te beperken hebben VNG en GGZ Nederland besloten tot een gefaseerde aanpak met instapmomenten. De regio’s en aanbieders die per 1 januari 2018 nog niet kunnen overstappen op een uitvoeringsvariant kunnen dit per april of juli 2018 doen. Deze implementatie wordt begeleid door de implementatieadviseurs van Programma i-Sociaal Domein.

Berichtenverkeer iJw

Het handhaven van de DBC-systematiek is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk. Er zal voor regio’s en aanbieders die later instappen een tussenperiode zijn waarin geen iJw-berichtenverkeer is voor de jeugd-ggz. Over deze procedure verschijnt uiterlijk begin december 2017 een protocol van programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland: Protocol Herstarten berichtenverkeer iJw voor jeugd-ggz.

Altijd DBC’s hard afsluiten op 31 december 2017

Alle DBC’s moeten per 31-12-2017 hard afgesloten worden, ook al zijn regio’s en aanbieders nog niet overgestapt op een uitvoeringsvariant. Ook geldt voor alle partijen dat toewijzingen voor lopende cliënten moeten worden beëindigd. Het moment van het versturen van nieuwe (vervolg)toewijzingen is afhankelijk van het moment van overstappen op de uitvoeringsvarianten.

Checklist

Gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers moeten acites ondernemen om op tijd klaar te zijn voor deze overgang. De checklist van GGZ Nederland en VNG zet die acties op een rij.

Software aanpassen

Gemeenten en aanbieders moeten het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en facturatieproces. Vanaf 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van het factuur- en declaratieberichtenpaar JW321-JW322. Raadpleeg hier het protocol voor:

Hard afsluiten DBC’s: instructies en validatieregels voor softwareaanpassingen

De validatieregels zijn ook in excel beschikbaar, evenals de geüpdate beslisboom jeugd-ggz: DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz (VNG en GGZ Nederland).

Productcodes

Nieuwsbrief GGZ Nederland

Webinar

In het webinar Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvarianten bespreekt Zorginstituut Nederland de consequenties van het beëindigen van de DBC-systematiek voor het berichtenverkeer iJw en het aanpassen van de software van gemeenten en aanbieders. In deze presentatie is een planning voor 2017 opgenomen.

VNG bespreekt de overstap door de gemeente op een andere bekostigingsvorm voor jeugd-ggz, die meer in lijn is met de andere vormen van jeugdhulp.

2017

Afspraken en informatie geldig tot en met 2017 over de administratieve afhandeling van de DBC's tot en met 31-12-2017:

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.