U bent hier

Jeugd-ggz

Deze pagina is bijgewerkt op 19 juli 2017

Tot en met 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de DBC-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Dit is bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken.

Van DBC naar Uitvoeringsvariant

Gemeenten die nu nog niet hebben bepaald hoe de bekostiging van jeugd-ggz er vanaf 1 januari 2018 uitziet, kunnen het beste de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (p*q) kiezen. Dit is het gezamenlijk advies van de VNG en GGZ Nederland aan gemeenten.

Checklist

GGZ Nederland en VNG hebben een overzicht gemaakt van de acties die gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers moeten ondernemen. Dit overzicht zal regelmatig worden geactualiseerd.

Nieuwsbrief

Software aanpassen

Gemeenten en aanbieders moeten het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzing- en facturatieproces. Vanaf 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van het factuur- en declaratieberichtenpaar JW321-JW322. Raadpleeg hier het protocol voor:

Hard afsluiten DBC’s: instructies en validatieregels voor softwareaanpassingen

De validatieregels zijn ook in excel beschikbaar, evenals de geüpdate beslisboom jeugd-ggz: DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz (VNG en GGZ Nederland).

Productcodes

Meer documentatie

Webinar

In het webinar Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvarianten bespreekt Zorginstituut Nederland de consequenties van het beëindigen van de DBC-systematiek voor het berichtenverkeer iJw en het aanpassen van de software van gemeenten en aanbieders. In deze presentatie is een planning voor 2017 opgenomen. VNG bespreekt de overstap door de gemeente op een andere bekostigingsvorm voor jeugd-ggz, die meer in lijn is met de andere vormen van jeugdhulp.

2017

Afspraken en informatie geldig tot en met 2017 over de administratieve afhandeling van de DBC's tot en met 31-12-2017: