Informatiebeveiliging en privacy

Gemeenten en zorgaanbieders beheren persoonsgegevens, slaan ze op in systemen en wisselen deze gegevens met elkaar uit. Dit moet allemaal zorgvuldig gebeuren. Beheer en opslag van persoonsgegevens zijn gebonden aan wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het uitwisselen van gegevens. Organisaties hebben hier intern mee te maken, maar ook in samenwerking met elkaar. Het bespreken van elkaars verantwoordelijkheid en het vastleggen van afspraken hierover is cruciaal.

Wat kunt u bij uw gemeente concreet doen aan de informatieveiligheid? Voor de volgende functies is toegespitste informatie te vinden op WIIFM, een website speciaal voor gemeenten.

  • burgemeesters
  • wethouders
  • raadsleden
  • CIO’s, CISO’s, gemeentelijke ICT professionals
  • gemeentelijke medewerkers

Informatie voor gemeenten over de kaders van informatiebeveiliging kunt u vinden bij de IBD: Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten.