U bent hier

Formats 2017 Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Soms vragen gemeenten voor de jaarafsluiting een totaaloverzicht van de gerealiseerde productie in een boekjaar aan aanbieders. Aanbieders kunnen hiervoor de Formats Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017 gebruiken. De aanbieder geeft in dit format per gemeente het totaalbedrag aan zorg of ondersteuning geleverd in een jaar, uitgesplitst naar de verschillende gecontracteerde prestaties. Deze opgave per gemeente wordt voor 1 maart toegestuurd aan de gemeenten die daarom vragen. Uiterlijk 1 april verstrekt de aanbieder daarbij desgewenst een controleverklaring van de accountant.

De formats Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet zijn bijlagen bij: