U bent hier

Formats 2016 Model Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

Met deze formats stellen zorgaanbieders hun productieverantwoording op voor de zorg geleverd in het kader van de Wmo en Jeugdwet. Deze productieverantwoording bevat de definitieve opgave van de gerealiseerde productie 2016.

Let bij het openen van de formats op het inschakelen van de macro's.

Er zijn twee formats voor een model-productieverantwoording: één voor de Wmo en één voor Jeugdwet. De splitsing tussen Wmo en Jeugdwet sluit beter aan bij het proces van controle voor Wmo en Jeugdwet. Het landelijk controleprotocol biedt het kader voor de controle door de accountant op deze productie en gaat daarom ook uit van deze splitsing Wmo en Jeugdwet. Door de formats in te vullen kunnen zorgaanbieders hun productieverantwoording 2016 opstellen. Let op: Schakel de macro's in bij het openen van het bestand.

Lukt de download niet?

De formats zijn Excelbestanden met Macro's. Sommige beveiligingssystemen van organisaties houden het downloaden van dit soort bestanden tegen. Heeft u hier mee te maken? Neem dan contact op met info@i-sociaaldomein.nl en bespreek de manier waarop u de bestanden aangeleverd kunt krijgen. Bijvoorbeeld in ZIP-formaat.

De bekostiging van de jeugd-ggz wordt in onze regio vanaf 2018 ondergebracht in: