FAQ Toegang en zorgtoewijzing

1. Hoe werkt het toewijzen bij DBC's (Diagnose-Behandel Combinaties) voor jeugd-ggz?

De DBC-systematiek wordt in de jeugd-ggz gehanteerd tot 2018. Tot dat moment gelden de afspraken die in de Handreiking Jeugd-GGZ van december 2015 zijn vastgelegd over hoe jeugd-ggz toegewezen kan worden. 

Verzoek om toewijzing

Deze handreiking stelt dat aanbieders een verzoek om toewijzing (JW315) aan de gemeenten sturen als een traject start. Gemeenten kunnen dan de toewijzing formaliseren. In het verzoek om toewijzing kan een aanbieder met twee productcodes uit de landelijke productcodelijst aangeven of het basis- of specialistische GGZ betreft. Deze code staat ook in de toewijzing die de gemeente doet. Pas in het declaratiebericht staat welke DBC daadwerkelijk is ingezet.

Van DBC naar Uitvoeringsvarianten

Vanaf 2018 wordt de administratieve afhandeling, waaronder toewijzing, van jeugd-ggz onderdeel van de drie Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw.

Meer informatie

Jeugd-GGZ, DBC's en informatievoorziening


Andere vragen

Andere vragen? Neem contact op met een van de implementatieadviseurs van het programma i-Sociaal Domein.

De bekostiging van de jeugd-ggz wordt in onze regio vanaf 2018 ondergebracht in: