U bent hier

FAQ Inkoop en contract

Zijn er standaardafspraken met betrekking tot de omgang met tijdelijke afwezigheid en afgebroken trajecten en arrangementen in de outputgerichte variant?

Nee, er zijn geen standaardafspraken hoe gemeente en aanbieders omgaan met dit soort situaties.  Voor de financiële verantwoording is het van belang  dat in de contracten expliciet wordt vermeld wanneer een aanbieder wel of niet een prestatie in rekening mag brengen. Dit voorkomt onduidelijkheid gedurende de uitvoering van het contract en met name bij de controle van de factuur.

Kan je alleen met de outputgerichte en taakgerichte uitvoeringsvarianten sturen op resultaten?

Nee. In elke uitvoeringsvariant kan gestuurd worden op resultaten. Het is echter vrijwel onmogelijk om op resultaten te sturen met geld als sturingsinstrument: inhoudelijke resultaten zijn moeilijk objectief te definiëren, controle-proof te meten en vast te leggen.

Regiefunctie

Sturen op resultaten kan veel beter plaatsvinden in de regiefunctie: losgekoppeld van directe financiële prikkels wordt in het accountgesprek, zo mogelijk met feiten onderbouwd, gesproken over de verwachte en bereikte resultaten. Dit kan in elke uitvoeringsvariant, hoewel outputgericht en taakgericht hiervoor wel meer ruimte bieden, omdat bij inspanningsgericht de natuurlijke focus meer op de inspanning ligt.

Controleerbaar

Let op: wat in het contract wordt vastgelegd als resultaat, moet gecontroleerd kunnen worden door de accountant. Als bijvoorbeeld 50% van de inwoners meer zelfredzaam moeten worden in een gegeven periode, dan moet dat ook aangetoond kunnen worden. Onze tip is om duidelijk vast te leggen waar de financiële consequentie zit.

Voorbeeld

Bij een inspanningsgericht contract is de betaling op basis van de geleverde diensten (bijvoorbeeld in het aantal uren). Het tijdig opleveren van de kwaliteitsrapportage is in het contract als verplichting vastgesteld. De accountant kan vaststellen dat het rapport geleverd is, maar hoeft de inhoud niet te toetsen. De inhoud van de kwaliteitsrapportage wordt besproken in het regiegesprek tussen gemeente en zorgaanbieder.

Heeft u een andere vraag?

Neem contact op met een van de implementatieadviseurs van het programma.

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.