Factuur en declaratieberichten en overstap release 2.1 iWmo iJw

Factuur- en declaratieberichten zijn een aandachtspunt na de overstap naar release 2.1 van iWmo en iJw op 12 juni 2017. De berichten uit de iWmo- en iJw-berichtenstandaarden bestaan uit berichtenparen: een heenbericht en een retourbericht. Als een zorgaanbieder voor 12 juni een factuurbericht in versie 2.0 naar de gemeente heeft gestuurd, en de gemeente heeft nog geen retourbericht in versie 2.0 kunnen terugsturen, kan er sprake zijn van extra administratieve lasten.

Berichtenparen factuur- en declaratieberichten

heenbericht retourbericht
WMO303 WMO304
JW303 JW304
JW321 JW322
  • De zorgaanbieder stuurt de JW303, JW321 of WMO303 aan de gemeente.
  • De gemeente stuurt daarop een retourbericht JW304, JW322 of WMO304.

Wat moet u doen?

Zijn er na de overstap naar versie 2.1 van iWmo en iJw nog onbeantwoorde factuur- en declaratieberichten? Neem dan als zorgaanbieder contact op met de gemeente, en als gemeente contact op met zorgaanbieders. Bespreek hoe u omgaat met de berichten die niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.