Einde JW321 en JW322-berichten

De berichtenstandaard iJw bevat het factuur- en declaratiebericht JW321 en het bijbehorend retourbericht JW322. Met deze berichten wordt jeugd-ggz via de DBC-systematiek gedeclareerd en gefactureerd. Ook sommige basis-ggz-trajecten worden gefactureerd met het JW321-bericht.

JW321-322 in 2018 alleen nog voor zorg geleverd in 2017

De JW321 en JW322 kunnen vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar gebruikt worden om zorg te factureren die verleend is in 2017 in het kader van specialistische of basis-jeugd-ggz. 

Einde technische ondersteuning JW321-322 in de keten per 1 januari 2019

De berichten JW321 en JW322 zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer bruikbaar. Dit betekent dat zorgaanbieders nog in 2018 tijd hebben zorg te factureren die ze in 2017 hebben verleend. Meer over het einde van de JW321 en JW322 vindt u in het Protocol Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht (pdf) van Zorginstituut Nederland.