U bent hier

Declareren en Factureren

Gemeenten en zorgaanbieders handelen facturen en betalingen automatisch af met het iJw- en iWmo-berichtenverkeer. Dit berichtenverkeer is onderdeel van de landelijke standaarden en voorzieningen van Programma i-Sociaal Domein. Consistent gebruik van deze standaarden zorgt er voor dat administratieve processen van gemeenten en aanbieders beter controleerbaar zijn. Bovendien verkleint de kans op problemen in het declaratieproces en bij de jaarrekeningcontrole.

De meeste zorg en ondersteuning die valt onder de Wmo en de Jeugdwet kan automatisch worden afgewikkeld via het gestandaardiseerd iWmo- en iJw-berichtenverkeer. Voor twee situaties bestaat een overgangssituatie omdat een bestaande werkwijze wordt uit gefaseerd:

  • Jeugd-GGZ verleend door kinderartsen in ziekenhuizen. Deze zorg wordt vaak nog volgens de ziekenhuissystematiek gedeclareerd. Dit stopt in 2020, of eerder als gemeenten en zorgaanbieders dat onderling afspreken.
  • Factureren met een 303D-bericht (declaratiebericht). Dit declaratiebericht wordt vervangen door het facturatiebericht (303F) waarmee het betaalproces eenduidiger, minder foutgevoelig en beter controleerbaar wordt. Gemeenten en zorgaanbieders spreken met elkaar af wanneer dit gebeurt.