U bent hier

Berichtenverkeer iWmo en iJw

Berichtenverkeer met iWmo en iJw standaarden voor gegevensuitwisseling

Gemeenten en aanbieders kunnen geautomatiseerd en beveiligd digitale gegevens naar elkaar sturen. Gemeenten gebruiken daarvoor het Gemeentelijk Gegevensknooppunt - GGK. Dit knooppunt is aangesloten op een landelijke infrastructuur. Zorgaanbieders zijn daar op aangesloten met het knooppunt van VECOZO.

 • Gegevens die een gemeente aan een zorgaanbieder stuurt, gaan via het GGK naar het knooppunt van VECOZO en komen dan automatisch aan bij de zorgaanbieder.
 • Zorgaanbieders kunnen via de zelfde weg, maar dan de andere kant op, gegevens delen met gemeenten.

Standaardberichten

 • De gegevens die verstuurd worden over deze digitale snelweg, zijn verpakt in berichten.
 • De berichten hebben een standaard-vorm. Deze vorm maakt automatisch uitwisselen mogelijk tussen verschillende softwaresystemen.
 • De berichtenstandaarden zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens rondom zorg en ondersteuning in de Wmo en jeugdhulp.
 • Meer over de berichtenstandaarden: Brochure Wat u moet weten over iStandaarden
 • Het gebruik ervan in het sociaal domein wordt uitgelegd in de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw.

Welke gemeenten?

 • Alle gemeenten in Nederland zijn aangesloten op het GGK.
 • Gemeenten maken nog niet allemaal gebruik van de berichten iWmo en iJw. Soms kan hun applicatie berichten niet verwerken of genereren.
 • Voor zorgaanbieders: neem eerst contact op met een gemeente en spreek af op welke manier u iWmo- en iJw-berichten gaat uitwisselen.

Welke zorgaanbieders?

 • Nog niet alle zorgaanbieders zijn aangesloten op het knooppunt van VECOZO.
 • Voor gemeenten: neem contact op met zorgaanbieders waarmee u een contract heeft voor het leveren van zorg.
 • Bespreek bij de inkoop al dat u gebruik wil maken van het standaard-berichtenverkeer. Maak daarvoor gebruik van de Standaardartikelen voor Uitvoeringsvarianten.
 • Gemeenten kunnen in het portaal van het GGK een actuele lijst vinden van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij VECOZO.

Voordelen

Met het standaard berichtenverkeer kunnen zorgaanbieders en gemeenten bedrijfsvoeringsprocessen rondom de zorgtoewijzing en declaratie van zorg automatiseren.

 • Verzoek om Toewijzing en zorgtoewijzingen
 • Declaraties en facturen
 • weten of een zorgaanbieder gestart is met een zorgtraject (Start Zorg, Stop Zorg)

Vragen over berichtenstandaarden iWmo en iJw

 • Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over deze berichtenstandaarden kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden: info@istandaarden.nl, 020-797 89 48
 • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van het Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800 222 11 22
 • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten, kunnen hun vragen stellen over iWmo en iJw bij de support desk van VECOZO  013 – 46 25 641, support@vecozo.nl
 • Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen contact opnemen met: softwarehelpdesk@vecozo.nl
 • U kunt de implementatieadviseurs van het programma i-Sociaal Domein benaderen voor vraagstukken over het implementeren van het berichtenverkeer iWmo en iJw en het samenwerken met gemeenten en zorgaanbieders.