U bent hier

Bijeenkomst softwareleveranciers jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvariant

donderdag 5 oktober 2017

Donderdag 5 oktober vindt een bijeenkomst plaats voor softwareleveranciers van gemeenten en van jeugd-ggz-aanbieders. De impact op de software van de overstap van DBC naar Uitvoeringsvariant als bekostigingssystematiek voor de jeugd-ggz wordt hier besproken.

Deze bijeenkomst volgt op de workshop over het beëindigen van de DBC-systematiek tijdens het Softwareleveranciersoverleg van 6 september. Op 5 oktober zijn vertegenwoordigers van de VNG, GGZ Nederland, het Zorginstituut Nederland, het programma i-Sociaal Domein en het KING ISD-regieteam aanwezig om uw vragen en opmerkingen over deze overstap te bespreken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • hard afsluiten DBC’s (protocol, validatieregels en invulinstructies hard afsluiten)
  • minimale dataset voor registratie door aanbieders
  • bevoorschotting
  • protocol herstarten berichtenverkeer
  • verschillende instapmomenten, afsluiten toewijzingen
  • nieuwe productcategorieën
  • aanvullingen standaardproductcodelijst
  • handreiking Bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht van VNG
  • aanvulling codetabel afsluitredenen JW321
  • relatie met overstap op iWmo en iJw 2.2

Locatie en tijd

Inloop vanaf 13.30 uur. Het programma start om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 16.30. Daarna is een informele borrel tot 17.30 uur.

De bijeenkomst vindt plaats in Van der Valk Veenendaal. Adres is: Bastion 73, Veenendaal. U kunt uw route plannen via deze link.

Doelgroep

Softwareleveranciers van gemeenten en van jeugd-ggz-aanbieders.

Aanmelden

Stuur een mail aan info@istandaarden.nl. Geef in het onderwerp van de mail aan: aanmelding bijeenkomst softwareleveranciers overstap DBC – UV. Geef ook aan met hoeveel personen u de bijeenkomst wil bijwonen.

Meer informatie

Zie: Jeugd-ggz