U bent hier

Aanvullingen standaardproductcodelijst Jeugdwet voor jeugd-ggz

De standaardproductcodelijst voor de Jeugdwet is aangevuld met productcategorieën en productcodes voor jeugd-ggz. Ook zijn er wijzigingen in de berichtenstandaard iJw 2.1. Deze wijzigingen zijn nodig omdat per 1 januari 2018 de DBC-systematiek voor de bekostiging van jeugd-ggz vervalt.

Standaardproductcodelijst Jeugdwet: aanvullingen

De standaardproductcodelijst Jeugdwet is aangepast.

  • Alle landelijke productcodes onder productcategorie 52 vervallen
  • Er zijn nieuwe productcodes onder nieuwe productcategorieën 54 (jeugd-ggz) en 55 (landelijk ingekochte zorg)
  • De nieuwe codes kunnen vanaf 1 oktober 2017 in het iJw-berichtenverkeer gebruikt worden

Standaardproductcodelijst Jeugdwet (Excel, iStandaarden.nl)

Nieuwe schema’s iJw 2.1 per 1 oktober 2017

Om deze wijzigingen door te voeren zijn nieuwe basisschema’s beschikbaar voor iJw 2.1:

Schema’s per 1 oktober 2017 implementeren

Softwareleveranciers moeten deze schema’s uiterlijk 1 oktober 2017 geïmplementeerd moeten hebben in hun iJw-software.

Vragen

Heeft u vragen over de bekostiging van jeugd-ggz vanaf 2018 of de beëindiging van de DBC-bekostigingssystematiek, neem dan contact op met een van de regionale implementatieadviseurs van Programma i-Sociaal Domein.

Meer informatie

Jeugd-ggz van DBC naar uitvoeringsvariant

In de controleaanpak gebruiken wij zo veel mogelijk reeds bekende gegevens.